Category: ve383

VE383: dcachesize

VE383: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE383: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE383: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf