Category: ve417

VE417: dcachesize

VE417: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE417: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE417: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf